DE COÖPERATIE

Onze doelstelling is het realiseren en het ondersteunen van individueel ondernemerschap van de leden van de coöperatie. Het lidmaatschap is voor personen met een laag inkomen of een (bijstand)uitkering. Het uitgangspunt is om een sociale coöperatie te zijn. Met behoud van uitkering, op voorwaarde van goedkeuring van de uitkeringsinstantie, kunnen leden toch een onderneming beginnen.

Van de winst, die een ondernemer maakt, kan kennis en materialen worden gekocht. Een percentage van de winst, van elke ondernemer komt ten goede van de coöperatie. Met deze constructie kunnen leden, die vaak buiten de boot vallen, toch hun passie of vakmanschap uitvoeren. Hiermee kan zelfs een uitstroom binnen de uitkerende instantie bij succes van de onderneming, plaats vinden.

 

Er wordt door de coöperatie elke maand een algemene ledenvergadering gehouden, hierin zullen ook alle ondernemingen en hun voortgang besproken worden. Vanuit ondersteunende partijen is er ook controle op de voortgang. Van uit initiatiefnemer gemeente Zoetermeer is er een ondersteunende inspiratiecoach aangesteld die beschikbaar is voor de leden.

Na een jaar wordt de coöperatie in samenwerking door met de ondersteunende partijen, zoals Cordaid en de gemeente Zoetermeer geëvalueerd.

1. Uitkeringsinstantie geeft toestemming aan de uitkeringsgerechtigde om zich op te geven voor Zoete Kruimels.

2. De leden van Zoete Kruimels nemen nieuwe leden unaniem aan.

3. De nieuwe ondernemer is lid van de coöperatie en kan gaan starten.

4. De ondernemer handelt onder de KVK inschrijving van Zoete Kruimels met zijn of haar eigen onderneming.

De leden worden aangenomen als zij een plan hebben voor een onderneming maar deze zelf niet kunnen uitvoeren. Vaak omdat ze buiten regelgeving vallen of omdat ze een laag inkomen of een (bijstand)uitkering hebben. Zoete Kruimels is een coöperatie zijn die vanuit een sociaal betrokken standpunt deze mensen wil laten samen werken om hun onderneming vorm te geven.

De ondernemer is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor omzet. Van de winst die daarna gemaakt kan worden, mag elke ondernemer kennis en materialen kopen voor zichzelf onder de vlag van de Coöperatie. Een percentage van de winst, van elke ondernemer komt dan weer ten goede van de coöperatie. Op deze manier kan de coöperatie ook in de toekomst blijven bestaan.