Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Zoete Kruimels Coöperatie U.A. website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan Zoete Kruimels Coöperatie U.A. geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Zoete Kruimels Coöperatie U.A. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie van haar website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Zoete Kruimels Coöperatie U.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar door Zoete Kruimels Coöperatie U.A. wordt verwezen of websites die verwijzen naar de website van Zoete Kruimels Coöperatie U.A. Zoete Kruimels Coöperatie U.A. garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u met de toepassenlijkheid van deze Disclaimer in te stemmen.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Zoete Kruimels Coöperatie U.A. stuurt, kunnen onveilig zijn. Zoete Kruimels Coöperatie U.A. raadt derhalve af zeer vertrouwelijke informatie per e-mail aan Zoete Kruimels Coöperatie U.A. te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Zoete Kruimels Coöperatie U.A. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

^

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Zoete Kruimels Coöperatie U.A. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.