Privacy Policy

Zoete Kruimels Coöperatie U.A. maakt geen gebruik van Cookies die uw persoonlijke gegevens opslaan.

Zoete Kruimels Coöperatie U.A. hecht veel belang aan de privacy van haar klanten en bezoekers aan de website. Daarom zullen hun persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden beveiligd en verwerkt. Zoetekruimels.nl houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Tijdens uw bezoek aan onze website bent u anoniem. Indien u zich, onbedoeld, in uw rechten om uw privacy aangetast voelt dient u direct contact met ons op te nemen via info@zoetekruimels.nl

Eventuele persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Zoete Kruimels Coöperatie U.A. zal de persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Zoete Kruimels Coöperatie U.A. met betrokkene heeft gesloten.

Gebruikersstatistieken
Door Zoetekruimels.nl worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Uw identiteit omtrent uw bezoek aan onze site blijft anoniem tenzij u daar toestemming voor geeft. Deze informatie wordt nooit aan derde verstrekt en worden vertrouwelijk behandeld ten doelen van de verbetering van onze dienstverlening en/of onze boekhouding.