Veel gestelde vragen

Hoe werkt onze sociale cooperatie?

Iedereen die graag wilt ondernemen maar dit om welke reden dan ook niet kan, door de verplichtingen van uit de uitkeringssituatie, beperkingen of gebrek aan kennis, kan deelnemen aan de coöperatie. De sociale coöperatie Zoete Kruimels is bedoeld voor mensen met een uitkering, die wettelijk gezien niet kunnen ondernemen en/of winst mogen maken of buiten de regelgeving vallen. Als de uitkeringsinstantie toestemming geeft voor aanmelding van deelname aan de coöperatie, mag de ondernemer een voorstel voor lidmaatschap indienen bij Zoete Kruimels. De huidige leden van de coöperatie beslissen dan of deze nieuwe ondernemer lid mag worden. Bij lidmaatschap en goedkeuring van de uitkeringsinstantie mag de ondernemer een eigen bedrijf starten onder de handelsvlag van Zoete Kruimels. De winst van de onderneming kan enkel worden gebruikt om bedrijfsgroei en persoonlijke kennis van de ondernemer te bevorderen.

Mag je met een uitkering dan zomaar ondernemen?

Volgens de Nederlandse wet mag je met een (bijstands-) uitkering niet zomaar een onderneming starten buiten de BBZ om. Daarom is deze sociale coöperatie opgezet om de uitkeringsgerechtigde toch te laten ondernemen door middel van hun lidmaatschap bij de coöperatie. De ondernemer staat niet zelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt dan ook de winst van de onderneming af aan de coöperatie. Met deze constructie blijft de ondernemer zijn of haar uitkering en de daarbij behorende rechten behouden. Uiteraard moet de uitkeringsinstantie de ondernemer wel toestemming geven om mee te doen aan de coöperatie.

Waarom doen onze leden geen beroep op de BBZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen)?

Om in aanmerking te komen voor de regeling BBZ dien je een ondernemersplan in dat door een externe partij gekeurd wordt. De voorwaarde is dat je aantoonbaar moet maken dat je binnen drie jaar een levensvatbaar bedrijf hebt gerealiseerd binnen de reguliere normen. Onze ervaring is dat veel van deze bedrijfsplannen als niet-levensvatbaar worden bestempeld en dan mag je niet in de BBZ. Om ook onder andere, deze groep op te vangen bestaat Zoete Kruimels.

Wat gebeurt er met een klacht over een onderneming van Zoete Kruimels?

We hebben binnen de coöperatie een klachtencommissie die de afhandeling van klachten over de coöperatie en de individuele ondernemers en hun ondernemingen op hun nemen. Wel is het zo dat wij stimuleren om de ondernemer zelf eerst de klacht met de klant op te lossen. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij graag naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden of info@zoetekruimels.nl.

Mag de ondernemer de winst van zijn onderneming zelf houden?

Nee, alle aangeschafte materialen en dergelijke die betaald zijn uit de spaarpot van de ondernemer blijven eigendom van de coöperatie Zoete Kruimels. Het zou immers gezien kunnen worden als inkomsten van de uitkeringsgerechtigde. Deze individuele spaarpot wordt gevuld als er door de ondernemer winst is gemaakt. Met deze spaarpot betaald de ondernemer alleen de kosten die nodig zijn voor zijn of haar bedrijf.

Met wie doe ik dan eigenlijk zaken, de ondernemer of de coöperatie?

De klant doet formeel zaken met de ondernemer en juridisch gezien met de coöperatie. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het leveren van de diensten of het product en de communicatie tussen klant en ondernemer. Alleen de financiële afhandeling gaat via de bankrekening van de coöperatie en het handelsrecht van de ondernemer via de inschrijving van de Kamer van Koophandel van Zoete Kruimels. Ook bij een geschil kan de klant eerst bij de ondernemer terecht, komen die er samen niet uit dan kan eventueel de coöperatie er bij worden betrokken als dirigerende partij. Onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing bij al onze ondernemers.

Hoe herken ik een ondernemer van Zoete Kruimels?

logokruimelonderdeelnewAl onze ondernemers zijn verplicht om alleen op hun facturen en offertes, het logo van Zoete Kruimels en/of een vermelding van Zoete Kruimels als handelspartner te plaatsen naast de eigen bedrijfsgegevens van de ondernemer. Het moet dus voor de klant duidelijk zijn dat er wordt gehandeld namens Zoete Kruimels en de ondernemer. Bij marketinguitingen van de ondernemer zelf is het logo en/of vermelding van Zoete Kruimels niet verplicht.

De betaling van een factuur gaat via het overkoepelende rekeningnummer van Zoete Kruimels Coöperatie U.A. Tevens proberen wij onze ondernemers op onze algemene website, zoetekruimels.nl te vermelden. Helaas kunnen wij in verband met privacywetgeving, zonder toestemming, geen persoonsgegevens plaatsen, maar wel bedrijfsnamen of website adressen vermelden van onze ondernemers die actief zijn, maar niet iedereen kiest hiervoor. Bij twijfel over een onderneming van Zoete Kruimels kunt u altijd contact opnemen via info@zoetekruimels.nl

Wat betekent Cooperatie U.A. juridisch?
  • De Coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) biedt de mogelijkheid de aansprakelijkheid geheel uit te sluiten.
  • De Coöperatie U.A. biedt een vergelijkbare bescherming als een BV of NV.

Bij onze coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.) is er geen verhaalsrecht op de leden. Ook kunnen de statuten de verdeling van de aansprakelijkheid over de leden anders regelen dan een “gewone” coöperatie zonder U.A. Verder zijn op de bestuurders en de leden van onze coöperatie wel gewoon de regels van de anti-misbruikwetgeving van toepassing. De continuïteit van de coöperatie is gewaarborgd door onze rechtspersoonlijkheid. Het in- en uittreden van onze leden is geregeld in de statuten en onze raamovereenkomst.